Jordbærkollen Barnehage

 • 09/02/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   Jordbærkollen Barnehage SA

  Det er en foreldredrevet barnehage med  24  plasser for barn i alderen 0-6 år. Vi har 5,35 stilling fordelt på 100% styrer/ ped.leder, 1,35 % barnehagelærer og 3 fagarbeiderstillinger. Dette er er i dag fordelt på 6 personer, der alle er fagutdannet.

  Vi i Jordbærkollen Barnehage SA ønsker å:

  *Stimulere barnas kreativitet og åpenhet

  * Gi barna til hørighet og selvrespekt

  *Tilrettelegge for engasjement og medvirkning

  *Ha gode relasjoner med barn og voksne

  *La barnas interesser og behov påvirke hverdagen vår

  *Bidra til at barna får en god barndom

  *Gi barna opplevelsen av å bli sett og verdsatt

  GODE RELASJONER - ER VIKTIG I SAMSPILLET Barnehagen har fokus på relasjonene mellom barn/voksen, barn/barn og voksen/voksen. Vi skal være anerkjennende og vise respekt for hverandre.

  Å se læringsverdien i hverdagsaktivitetene og leken til barna gir store muligheter til å bidra til barnas utvikling på mange områder. 

  Eksempler på noen av aktivitetene vi har:

  På våren lager vi kjøkkenhage, der vi har poteter,  gulrøtter, purre, bønner o.l.  Vi lager  grønnsakssuppe av egenproduserte grønnsaker i høst.

  Vi har nistedag en gang i uka, den dagen bruker vi bl.a. til å gå/dra på tur, noen ganger med hele gruppa, noen ganger med deler av gruppa, litt ut fra alder.. På høsten har vi tur til.til Spiralen, noen onsdager er vi på biblioteket med en gruppe barn..

  På sommeren  drar vi på tur med hele barnegruppa, vi har bl.a. vært på Lågendalsmuseet i Kongsberg, de største har vært i Sølvgruvene på Kongsberg, Blåfargeverket er en annen destinasjon. Det varierer hver sommer hvor vi drar, noen ganger med alle samlet, noen ganger deler vi store og små.

  De største, 5-åringene, får også dra på hyttetur og teatertur det siste året i barnehagen.

  Matlaging og baking sammen med barna er også noe gjør mye. Det er bl.a. baking av brød, rundstykker, lage syltetøy, egne pølser og leverpostei. Barna er også ofte med å skjære opp grønnsaker til f.eks. lapskaus o.l.